Utveckling av nytt operationsinstrument för behandling av hemorrojder

Diarienummer
Koordinator Developeration AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - april 2017
Status Avslutat

Externa länkar