Utveckling av en svensk påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial

Diarienummer 2014-01744
Koordinator Nordmiljö O. Grahn AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att etablera en nationell plattform för att stimulera mobilisering och samordna samverkan mellan svenska nyckelaktörer inom nanoteknologi och säkerhet och att förbättra förutsättningar för ett ökat ödeltagande av svenska aktörer i det europiska H2020 NMP ramprogrammet. Tema som är relevanta ur svensk synpunkt och en nationell samsyn har fromulerats och effektiva kanaler till EU kommissionen skapats för att påverka kommande utlysningar inom H2020 NMP programmet.

Resultat och förväntade effekter

Ett nätverk har skapats med ca 90 nyckelpersoner från akademin, myndigheter, företag etc. Deltagandet av svenska universitet, forskningsinstitut och SMFs i svensk- och EU finansierade nanosäkerhetsprojekt har kartlagts. Svenska styrkeområden och prioriteringar inom nanosäkerhet har identifierats. Genom ökad kunskap om NMP programmet och samordning av kompetens, förväntas svenskt deltagande att öka väsentligt i detta program. Plattformen ska fortsätta sitt arbete genom en samordnad kommunikation, informationspridning, interaktiv hemsida samt regelbundna workshops.

Upplägg och genomförande

Identifiering och kartläggning av svenska nyckelaktörer inom nanoteknologi och nanosäkerhet och av styrkeområden samt svenska prioriteringar har gjorts genom att arrangera 3 workshops, studier av forskningsfinansiärernas webbsidor, enkäter och intervjuer med forskare och experter verksamma inom nanoteknologin. De viktigaste svenska aktörerna inom nanosäkerhet har kartlagts tillsammans med de viktigaste styrkeområdena, behov och prioriteringarna som en förutsättning för att stimulera mobilisering och samordning mot ett ökat deltagande i H2020 NMP programmet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.