Svensk kunskaps- och innovationsplattform för ett resurseffektivt Europa

Diarienummer 2013-02891
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 960 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Plattformens arbete syftar till svenska företag ska öka sitt deltagande i EU-finansierade projekt relaterade till resurseffektivitet. Detta åstadkoms genom parternas kontakter med svensk industri samt nätverk och kontakter i EU. Påverkansplattformen har på ett tydligt sätt förstärkt strukturer för att fånga upp intressen av svenska aktörer och påverkat utlysningar i H2020. Genom plattformens aktiva arbete i kanaler som är del av den struktur inom EU som är med och formar utlysningar är svenska prioriteringar nu med i den nuvarande fattningen för kommande H2020-utlysningar.

Resultat och förväntade effekter

Resultat av plattformens arbete återfinns i utlysningstexter i SPIRE 1 och 7, frågan om resurseffektivitet har kommit högt på agendan hos flera företag, kontaktytorna mot svenska företag har ökat och blivit ´stadigare´. Se vidare detaljer i Bilagorna 1 och 2.

Upplägg och genomförande

IVL, KTH, LTU och SLC har arbetat med sina respektive kontaktnät både inom Sverige och i EU. Kontakten mellan parterna har skett huvudsakligen via IVL i deras roll som koordinator. Denna del av verksamheten ska dock förstärkas och betonas mer till fas fas 2. Detta pga att vi dels ser att den inte riktigt varit som vi planerat och dels pga att plattformen nu till fas 2 kommer att få ytterligare en part, RE:Source, vilket ökar behovet av en god samordning. Se vidare verksamhetsplan i Bilaga 1.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.