Skapande av kunskap om Öppna Data hos befintliga företag och ideella organisationer utan direkt koppling till ICT

Diarienummer
Koordinator Skellefteå kommun - Kommunledningskontoret
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har genomfört presentationer och möten kring öppna data för Rotary, avd St Olov Vänsterpartiets fullmäktigerepresentanter Ordförande och vice ordförande i samtliga kommunala nämnder Ekonom- och informatörsgruppen Styrelsen för Företagarna i Skellefteå Ordförande och koordinator Skellefteåföretagarna Näringslivschefen Artikel i tryckt personaltidning och på personalwebben Utvecklingschefen, Norran (lokaltidning) Skapande av virtuellt nätverk mha programvaran ´Slack´ Projektet har inte skapat några konkreta projektidéer

Resultat och förväntade effekter

Ungefär 60 personer bland politiker och tjänstemän har deltagit på presentationer om öppna data. Ungefär 25 personer ytterligare från näringslivet har deltagit på sådana presentationer. Ytterligare presentationer kommer att hållas efter årsskiftet vid en s k Tillväxtfrukost. Jordmånen för deltagande i projekt kring öppna data har förbättrats både bland företag och kommunorganisation. Vi förväntar oss att en efterfrågan på data håller på att byggas upp bland företagen. Kommunen har börjat organisera upp sin hantering av publicering av öppna data.

Upplägg och genomförande

Svårigheterna att locka till deltagande i event som rör något som för de flesta är okänt underskattades. En publikdragande föreläsare eller en tydlig koppling till ett senare genomförandeprojekt där man kan delta och kan debitera timmar hade kunnat motverka detta. Eller så är det många måste höra samma budskap flera gånger under en period för att ta detta till sig.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.