Simovate

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för matematik och matematisk statistik
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka och förbättra användningen av simulering i utvecklingen av komplexa produkter, särskilt inom svensk fordon-, verkstad- och processindustri. Med större mängd simulering i tidiga skeden, när design-friheten fortfarande är stor och kunskapen om produkten liten, ökar innovationsförmågan och kvalitén i slutprodukten. Fler design-alternativ kan utforskas, tiden från idé till produkt kan kortas och beslutsfattare, specialister, kunder och underleverantörer kan involveras i utvecklingsarbetet.

Resultat och förväntade effekter

En plattform och metodik för simuleringsbaserad produktutveckling är utarbetad. Resultatet är teknologi som gör det enklare att bygga, modifiera och använda komplexa simulatorer i produkt- och processutveckling. Särskilt fokus ligger på realtids-simulering för designstödjande testning i virtuell miljö med människa och hårdvara i loopen. Interoperabilitetslösningar gör data, modeller och verktyg återanvändbara i senare utvecklingssteg. Därmed kan simuleringsresurser fördelas mer till tidiga faser, där störst effekt ges, utan ökad tid- eller resursåtgång.

Upplägg och genomförande

Plattformen stöder interoperabilitet och utbytbarhet av matematiska och geometriska modeller och simuleringsverktyg. Plattformen stödjer distribuerad simulering med server-klient-arkitektur och bygger på flera öppna standards för kommunikation och beräkning. Flera simulerings- och editeringsverktyg har anpassats och gjort simulatorer lättillgängliga för experimentering. Dellösningar har tillämpats i skarpa utvecklingsprojekt. Vidare har en kartläggning genomförts av de organisatoriska hinder och möjligheter för att arbeta effektivt med simulering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.