SENSATION III

Diarienummer 2015-00451
Koordinator RISE Acreo AB - RISE Acreo, Göteborg
Bidrag från Vinnova 11 865 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Syfte och mål

Målet och syftet med SENSATION III var att vidareutveckla, robustifiera och leverera ”innovativa online sensorlösningar och tjänster för säker och resurseffektiv vattenhantering; med fokus på råvatten, dricksvattennät och industriellt processvatten. Dokumentation har tagits fram och förkommersiella prototyper av sex olika sensorer har tillverkats. Tjänsten DosModell har implementerats på fler vattenverk.

Resultat och förväntade effekter

Förkommersiella prototyper har tillverkats av sex olika sensorsystem varav fyra för vattenverk och två för industriellt processvatten. Systemen har testats på labb och i fält med varierande resultat. Positivt är att SCGD (plasmasensor) har visat så positiva resultat att SSAB är intresserade av att köpa ett instrument. Tjänsten DosModell kunde minska variationen på vattenkvaliteten på vattenverket med upp till 75%. Detta ger en säkrare produktion av dricksvatten och en möjlighet att sänka kemikalieförbrukningen med upp till 8%.

Upplägg och genomförande

Hela konsortiet har träffats tre gånger under projektets gång och parterna har i olika konstellationer praktiskt arbetat tillsammans med prototyputveckling, tjänsteutveckling, affärsmodeller och fälttester vilket har upplevts som bra. Viktigt att involvera vattenverken i fältmätningarna. En insikt är att det kommer att handla mer om att sälja tjänster än just hyllfärdiga produkter. Kommersialisering av projektresultat kommer att ske på flera olika nivåer både på systemnivå och för enskilda sensorlösningar eller som tjänster var för sig.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.