Robust optimering vid konstruktion av skovlar för transonisk strömning

Diarienummer 2013-01183
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9005
Bidrag från Vinnova 4 642 662 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvdmålet för projektet är att förbättra möjligheten att konstruera effektiva kompressorer genom ett storskaligt utnyttjande av datorkraft i utformningen. För att åstadkomma detta behöver man ta hänsyn till att kompressorn måste gfungera stabilt uner olika driftförhållanen, och att man måste kunna acceptera att det finns variationer i geometrin från tillverkningstolerans. Studier har genomförts först för konstruktion av ett blad eller ett steg. Som avslutning har sedan en 3-stegs kompressor optimerats med den nya tekniken,

Resultat och förväntade effekter

Projektplanen har genomförts som avsett utan några väsentliga avvikelser. Resultaten har varit mycket goda både i form av förståelse för vad som behöver vara med och tas om hand vid optimeringen. Under första året disputerade en doktorand som började på området inom NFFP5-projektet ”Kompressorkonstruktionsmetoder för NSA/Open Rotor” . Inom projektet disputerar Markus Lejon i Juni. Under tiden har ett publikationer gjorts, varav flera gemensamma mellan Chalmers och GKN.

Upplägg och genomförande

Projektet har fungerat mycket väl. Detta är delvis en effekt av att en förståelse byggts upp för hur forskningen kan läggas upp på ett bra sätt. Ett nära samarbete där doktoranden varit på GKN delar av tiden, och kunnat arbeta med seniora utveckalre har starkt bidragit. För att detta kall kunna fungera krävs ett gott förtroende för varandra och för vad som kan vara industriellt känsligt. Viktigast för genomförandet har annars varit att doktoranden varit mycket duktigt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.