Quantitative Driver Behaviour Modelling for Active Safety Assessment Expansion (QUADRAE)

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 91400, Bilsäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 16 761 100 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2015-09-15

Syfte och mål

De viktigaste målen för QUADRÆ är: (1) Att utveckla och validera modeller för förarbeteende som behövs i dagens och morgondagens simuleringsverktyg för virtuell testning av aktiv säkerhet och automation. (2) Att genomföra ett antal prioriterade sådana virtuella tester, att uppskatta säkerhetsnyttan för ett system, att ställa in systemparametrar, och / eller att utforska möjliga utfall i situationer där systemet är aktivt. (3) För att öka metodiska kunskaper om hur man bäst gör virtuell testning.

Förväntade effekter och resultat

QUADRÆ kommer att utveckla och validera förarmodeller med en mer fullständig täckning av viktiga pre-crash scenarier och stödsystem, till exempel inklusive korsningsscenarier och scenarier med övergångar från halvautomatisk till manuell körning.

Planerat upplägg och genomförande

1. Definiera specifika beteendefenomen som måste fångas i det virtuella testfallet 2. Samla mänsklig beteendedata 3. Samla förarmodellkandidater 4. Bestäm vilken modell(er) som bäst reproducera den mänskliga beteendedatan, medan man kontrollerar för antal parametrar i förhållande till antalet observationer / overfitting

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.