Påverkansplattform med fokus på vindkraftsdrift och underhåll i kallt klimat.

Diarienummer 2014-01728
Koordinator Strömsunds kommun
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Påverkansplattformens syfte var - och har uppnåtts - att samla intressenter/aktörer kring drift och underhåll, som en bas för att påverka prioriteringar och kommande utlysningar inom H2020. Ett antal organisationer, forum och kanaler - bl.a. EWEA, IEA och IEC - har identifierats som aktuella för att kunna påverka samt för att identifiera ytterligare parter för gemensamma forsknings- och innovationsprojekt. Men inom projekts tidsram har det inte funnits utrymme för analysera den internationella marknaden eller konkreta utlysningar och genomföra direkta lobbyaktiviteter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har byggt upp ett starkt partnerskap för att öka intresset för frågor/problemställningar kring vindkraftsdrift och underhåll. Samt för ansökningar och att påverka prioriteringar inom H2020, men även nationellt och regionalt och kring andra utvecklingsfrågor för vindkraft. Ett mål var även att göra gemensamma ansökningar till H2020 utlysningar redan 2015. Det har inte varit möjligt inom projekttiden, men parter i plattformen medverkar i och koordinerar godkända H2020 projekt (som LTU i projektet AEOLUS4FUTURE: Efficient harvesting of the wind energy).

Upplägg och genomförande

Projektet har haft ett iterativt arbetssätt, där utfallet i steg ett används för att bestämma strategi, metod och inriktning i steg två. Här har ledningsgruppen varit av stor betydelse och inte minst Vindkraftscentrum med sitt mycket omfattande kontaktnät och dagliga relationer med olika aktörer inom hela branschen, från nationella offentliga aktörer till regionala aktörer. Analysarbetet har genomförts med en bred uppsättning metoder. Dessa har varit interna och externa intervjuer, omvärldsanalys, arbetsmöten, dokumentstudier, faktiska mätningar och statistisk analys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.