Öppna forskningsdata via Tilda-systemet

Diarienummer 2015-06606
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - IT-avdelningen
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att expandera Tilda-projektet, så att funktionaliteten för att tillhandahålla öppna data och kommunikation med andra liknande system stärks. Målet var att komplettera Tilda-systemet med ny funktionalitet genom att det EU-gemensamma systemet DCAT-AP implementeras.

Resultat och förväntade effekter

Syfte och mål är uppfyllda sedan Tilda tagits i bruk 161201 och metadata om data som publiceras i Tilda även tillgängliggörs på Oppnadata.se. Mappningen av de båda metadatastandarderna gör att SLUs forskare på ett enkelt vis bidrar till oppnadata.se´s vision om öppna data genom att använda Tilda för sin forskningsdata.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis genomfördes en identifiering av vad som krävs för att DCAT-AP ska implementeras i Tilda-systemet. Därefter utarbetades en grundlig mappning av DCAT-AP och SLUs egen metadataprofilen. Andreas Krohn vid Dopster anlitades för att stötta projektet i detta arbete, vilket han gjorde framgångsrikt. Under hösten har mappningen lagts in i Tilda-systemet och testats mha oppnadata.se´s sandlåda.

Externa länkar

Projektets webbsida med projektorganisation och framtida förvaltning Tildasystemet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.