Nya tekniker för säker skarvning av PE-rör (NYTSS)

Diarienummer 2013-04730
Koordinator KOMMUNALFÖRBUNDET NORRVATTEN - NORRVATTEN, HUVUDKONTOR
Bidrag från Vinnova 2 274 196 kronor
Projektets löptid september 2013 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål har uppfyllts genom att två nya produkter tagits fram av leverantörerna. 4S har erhållit goda kunskaper om innovationsupphandling.

Resultat och förväntade effekter

Två nya produkter har tagits fram genom projektet, vi har dessutom genom medverkan på t.ex. Svenskt Vattens rörnätskonferens åskådliggjort problembilden, vilket ökat intresset från beställare för de nya produkterna.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet har fungerat väl. Alla leverantörer har följt tidplaner etc. Som beställare kunde vi (4S) marknadsfört upphandlingen på ett bättre vis. En öppen leverantörsdag med riktade inbjudningar till leverantörer kunde säkert ha resulterat i fler intresseanmälningar och i slutändan fler prototyper. Det kan finnas fler moment för att väcka intresse i samband med starten av upphandlingen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.