Norrskenet 2030 - samhällsomställning genom innovativa synergier och social inkludering

Diarienummer
Koordinator HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND - Centrum för flexibelt lärande
Bidrag från Vinnova 298 080 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektmålen att ta fram en modell för samhällsomställning och plan för hur omställningen kan realiseras har uppfyllts i och med att projektet tagit fram en modell för organisering av en lokal livsmedelskedja och inkludering genom socialt företagande, samt en lokal omställningsplan för stadsdelen Norrskenet i Söderhamn. Både modellen och planen följer det långsiktiga syftet att Norrskenet ska bli ett regionalt och nationellt pilotområde för omställning till en hållbar samhällsutveckling. Projektet har också etablerat kontakter för samverkan med bl.a. Region Gävleborg.

Resultat och förväntade effekter

Projektets huvudsakliga resultat är lösningen/modellen ´Den lokala livsmedelskedjan´, som är en övergripande modell för social innovation och långsiktig hållbarhet. Modellen bygger på utveckling av en social ekonomi med lokal förankring, i det här fallet genom att det bildas ett socialt företag som arbetar för att inkludera utrikesfödda, unga och personer som har svårt att få anställning på den ordinarie arbetsmarknaden. Kombinationen av företagsform, inriktning och know-how om hållbar omställning är en unik lösning både lokalt och nationellt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt tids- och aktivitetsplanen och i en aktörskonstellation som bygger på nära samverkan mellan civilsamhället och lokalt förankrad FoU-verksamhet. En förhållandevis stor del av projekttiden har använts till att skapa och bygga kontakter, att föra dialoger med olika aktörer, och att presentera och diskutera projektidéerna. Idéerna och lösningarna har genomgående fått en positiv respons, oväntat stöd och väckt intresse från flera håll. En viktig lärdom är därför att projektets lösningar både är efterfrågade, aktuella och ses som jobbskapande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.