Nationell påverkansplattform för ökat deltagande i SwfS

Diarienummer 2014-01731
Koordinator VETENSKAP & ALLMÄNHET, VA - Vetenskap & Allmänhet VA
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi bedömer att syfte och mål uppnåtts. Plattformen är etablerad och har även kompletterats med ytterligare aktörer. Vi har samlat svensk expertis inom SwafS alla delområden och också byggt vidare på våra europeiska kontakter. Våra påverkansmöjligheter är goda, i vår egen tolkning.

Resultat och förväntade effekter

Från vår projektbeskrivning kan läsas följande: ´Den kortsiktiga effekten av projektet är att ha fångat upp helheten inom SwfS i Sverige. Den långsiktiga effekten av projektet är ett starkt svenskt deltagande i SwfS.´ Med de aktörer som ni ingår i plattformen kan vi med fog säga att vi fångar upp helheten inom SwafS i Sverige. Plattformen är dock öppen till sin karaktär, och vi utesluter därför inte att ytterligare aktörer kan tillkomma. Det finns ett stort engagemang hos de ingående aktörerna, så vi förväntar oss att vi lyckosamt kan arbeta gemensamt för ett ökat svenskt deltagande.

Upplägg och genomförande

Arbetet koordinerades av Vetenskap & Allmänhet, och plattformens medlemmar arbetade i olika arbetsgrupper. Vi har kunnat se en positiv utveckling under projekttiden på så sätt att ingående aktörer har fått bättre förståelse för påverkansvägar inom H2020 och vilken betydelse de egna kontakterna kan ha i vårt arbete för att gemensamt stärka SwafS-området i Sverige. De möten vi har haft har varit värdefulla i det här avseendet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.