Nationell funktion för grundidentifiering

Diarienummer
Koordinator Vetenskapsrådet - SUNET
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att utveckla en platform för distribuerad ID-kontroll bla för användning av e-legitimationsutfärdare.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat en teknisk platform baserat på OpenID Connect och genomfört ett antal aktiviteter, bla en demo och integration med 3 olika IdPer (som alla skulle kunna vara e-legutfärdare om se-leg blev en statlig infrastruktur)

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts under 2016-2017 som ett utvecklingsprojekt med 4 deltagande parter: telia, diglias, svensk e-identitet och sunet. Analysen av projektet och resultat finns i bifogad längre rapport.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.