Kvicksilverfri metod för att bestämma innehållet av organisk substans i avloppsvatten och restprodukter

Diarienummer 2014-06077
Koordinator Käppalaförbundet
Bidrag från Vinnova 1 943 497 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål att genom förkommersiell innovationsupphandling (PCP) utveckla och validera en kvicksilverfri COD metod som tillgodoser avloppsreningsverkens behov har genomförts. Tre metoder klarade förfrågans krav och utvärderades. En från Macherey-Nagel, COD-Cr utan Hg men med korrektion för uppmätt Cl-koncentration, klarade sig genom rigorös validering. Metoden fungerar väl på inkommande spillvattenprover (bias < 5% jfr. COD-Cr) för alla tre laboratorierna och för ett av tre labb även på utgående vatten (bias < 15% jfr. COD-Cr). Den är Hg-fri men inte di-kromatfri.

Resultat och förväntade effekter

Leverantören, Macherey-Nagel, är redo att sälja analysmetoden kommersiellt. I de fall den fungerar kan den beställas och användas för processuppföljning efter sedvanlig intern validering på respektive laboratorium. En viktig erfarenhet från projektet är att pga. omfattning och form på PCP måste de innovationer som tillåts gå in i utvecklings-/utvärderingsfas vara mycket nära färdigutvecklade (hög Technology Readiness Level) och i huvudsak bara testas/valideras på aktuell tillämpning för att kunna kommersialiseras.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i två faser: 1) upphandling av leverantörer inkluderande utvärdering av leverantörernas kapacitet och innovationernas potential; och 2) Utvärdering och validering av upphandlade analysmetoder. Fas 2 delades framgångsrikt in i två delfaser där innovationer som snabbt visade sig inte tillämpliga kunde sorteras ut och fokus läggas på den slutgiltigt enda metod som fungerade. Avgörande för en framgångsrik utvärdering är att nog med tid ges till respektive fas, särskilt i de fall experimentell utvärdering av innovationerna ska göras.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.