Kartläggning av civilsamhällets aktörer

Diarienummer 2014-05486
Koordinator VETENSKAP & ALLMÄNHET, VA - Vetenskap & Allmänhet VA
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med kartläggningen har varit att kartlägga och identifiera aktörer inom svenskt civilsamhälle, för att underlätta VINNOVAs informationsuppdrag inom ramen för Horisont 2020. Målet var att samla in så mycket information som möjligt om relevanta aktörer och - på längre sikt - att få fler aktörer från civilsamhället att delta i H2020. Vi bedömer att syfte och mål är uppfyllda i och med att slutrapporten lämnats in till VINNOVA.

Resultat och förväntade effekter

Förhoppningen med kartläggningen är att civilsamhällets intresse för att delta i Horisont 2020 ökar och att svenska aktörer från den här - för H2020:s del - viktiga grupp i högre grad deltar i forsknings- och innovationsprojekt. Det är ett långsiktigt arbete som inletts och vars effekter vi inte kan uttala oss om i dag, särskilt som konkreta och mot målgruppen riktade åtgärder inte påbörjats än.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts i form av intervjuer och datainsamling. Vi har samlat in och sammanställt många och relevanta uppgifter som vi lämnat vidare till VINNOVA. Vid intervjuerna framkom en hel del konkreta tips, uppslag och idéer som vi förmedlat. I vår mening var de av direkt relevans för VINNOVAs uppdrag. Tack vare personliga kontakter och en god förförståelse av aktörsgruppen var det möjligt att genomföra uppdraget inom den begränsade tid som stod till förfogande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.