Innovationskontor Väst VFT0

Diarienummer 2012-00166
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Innovationskontor Väst
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål är att vara mottagare för ansökningar och fördela medel inom ramen för Verifiering för tillväxt, steg 0. Målen har uppfyllts både avseende fördelade medel och antalet projekt.

Resultat och förväntade effekter

Se ovan.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts inom ramen för befintlig process för Forskningsnära verifiering vid Innovationskontor Väst.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.