InSIKT - Säker IKT för inomhusmiljöer

Diarienummer 2010-00681
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - februari 2014
Status Avslutat