Det omvända klassrummet

Diarienummer
Koordinator Eskilstuna Kommun - REKARNE GYMNASIET
Bidrag från Vinnova 143 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

1. Skapa verktygslåda med pedagogiska hjälpmedel för att stödja lärare som arbetar med ´flipped classroom´; grunden för verktygslådan finns på plats2. Utvidga testet till att omfatta inte bara matematik utan även språk; uppfyllt3.Utvidga testet till grundskolans senare år, d.v.s. årskurs 7-9; uppfyllt4.Testa att i modellen med flipped classroom föra in professionellt producerat ´innehåll´ (d.v.s. läromedel), nya sätt att producera och distribuera (sälja) sådant innehåll; uppfyllt.5. Utarbeta stödmaterial till lärare för deras arbete med metodiken. Grunden är lagd

Resultat och förväntade effekter

1. åtagande från minst tre gymnasieskolor att medverka i testmiljön under VT 2015 och en plan för ökning under testperioden. Uppfyllt - fem gy-skolor samt flera grundskolor med. 2. åtaganden från åtminstone ett läromedelsförlag att medverka. Uppfyllt 3. Beskrivning från SICS av teknisk miljö för testmiljön. Uppfyllt 4. En redogörelse för hur kommersiella rättighetsfrågor kommer att hanteras inom projektet. Uppfyllt 5. En beskrivning av hur stödmaterial för lärare kan tas fram. Uppfyllt 6. En beskrivning av hur effektutvärderingen ska genomföras och av vem. Uppfyllt

Upplägg och genomförande

3 workshopar med ca 30 deltagare per gång. Lärare, skolledare och förlag deltog. Fyra frågor i fokus: hur välja ut vad som ska flippas? Hur skapa videor? Hur skapa formativa kortsvarsfrågor? Hur planera efterföljande lektion? Stort intresse och flera lärare som påbörjat den nya arbetsmetoden redan nu. Ytterligare tre skolhuvudmän engagerade redan nu. Stort intresse även vid sidan av workshoparna. En artikel publicerad och uppmärksamhet i två lokalradiostationer. Presentation av projektet för samtliga skolchefer i Region Skåne som resulterat i ytterligare deltagare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.