Den hållbara arbetsplatsen - en resurs för hälsa, innovation och tillväxt

Diarienummer 2013-02834
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för laboratoriemedicin, Lund
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har skapat en stabil plattform om den Hållbara arbetsplatsen, som lett till ökad samverkan mellan starka svenska forskningsmiljöer och arbetsmarknadens parter, företag och myndigheter i Sverige och utomlands. Centrala forskningsområden av relevans för olika fönster i Horisont 2020 har identifierats och en strategi för fortsatt påverkan på Horisont 2020 har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Vi har stärkt samverkan i Sverige mellan de starka forskningsmiljöerna på området och fördjupat dialogen med arbetsmarknadens parter, relevanta myndigheter och företag. En sammanställning av väsentliga forskningsområden vad gäller den Hållbara arbetsplatsen har gjorts. Intresset för och kunskapen om Horisont 2020 inom denna del av forskarsamhället har ökats.

Upplägg och genomförande

Ett seminarium genomfördes om forskningsfrågor av vikt och påverkansvägar. Projektet presenterades vid europeiska konferenser. Innehåll med anknytning till hållbart arbete i Horisont 2020 kartlades. Diskussioner om behov och inriktning för plattformen har förts med arbetsmarknadens parter, företag, relevanta forskningsfinansiärer, departement och myndigheter. Framtida forskningsområden av vikt för Hållbart arbetsliv i ett europeiskt perspektiv sammanställdes och diskuterades vid en internationell workshop. Ett konsortium har bildats för drift av plattformen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.