DCAT-AP Toolkit

Diarienummer 2015-06603
Koordinator METASOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

DCAT-AP Toolkit ger organisationer möjlighet att minimera sina egna utvecklingsinsatser och att snabbt komma igång med publicering av metadata enligt DCAT-AP. Detta ska leda till en lägre tröskel för inkludering av datakällor i öppnadata.se. DCAT-AP Toolkit har driftsatts publikt som en del av sandbox.oppnadata.se och kommer att förvaltas som en del av EntryScape Sandbox. Källkoden finns på https://bitbucket.org/metasolutions/entryscape-sandbox är licensierad med AGPL 3.0.

Resultat och förväntade effekter

Genom sin integration i sandbox.oppnadata.se har DCAT-AP Toolkit stor potential att hjälpa många organisationer med att hantera DCAT-AP och därmed öka antalet beskrivna datamängder på öppnadata.se. DCAT-AP Toolkit ökar möjligheterna för att eliminera tekniska hinder för att publicera DCAT-AP. Det finns goda skäl att tro att DCAT-AP Toolkit kommer vara av stor nytta även i övriga Europa där DCAT-AP spelar en allt större roll.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört kontinuerliga informationsinsatser gentemot målgruppen, både nationellt och internationellt. Återkoppling och synpunkter har inhämtats av möjliga intressenter. All källkod har tillgängliggjorts under en öppen licens och DCAT-AP Toolkit är driftsatt som kostnadsfritt verktyg som en del av sandbox.oppnadata.se.

Externa länkar

DCAT-AP Toolkit källkod som del av EntryScape Sandbox

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.