Biobanker och flergenerationsdata utnyttja forskningspotentialen inom Horisont 2020!

Diarienummer 2013-02839
Koordinator Umeå universitet - Enheten för biobanksforskning
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att påverka Horisont 2020 genom att tydliggöra den potential som finns för att kombinera biobanksforskning och flergenerationsforskning i Sverige. Specifikt har målet varit att:CHAR(13) + CHAR(10) - Skapa olika former av H2020-ansökningar samt även mer långsiktigt genom att skapa ett nordiskt genomiskt institut, alternativt en annan organisationsform. - Genomföra vissa nationella projekt som medfört att målet kunnat uppnås, bl.a. gäller detta återutnyttjandet av GWAS-data.

Resultat och förväntade effekter

En viktig del av projektet har varit att skapa ett stort antal H2020- ansökningar (varav 7 st har gått vidare till omgång två) och svara för planeringen av ett genomiskt institut. Kopplat till detta initiativ pågår f.n. en intensiv nationell samordning där många forskargrupper är medengagerade. En förutsättning för viktiga delar av projektet har varit att vi byggt upp ett system där genetiska s.k. GWAS-data återanvänds på ett effektivt sätt.

Upplägg och genomförande

Ett omfattande planeringsarbete har genomförts som berör projekt som på sikt förväntas bli mycket slagkraftiga. En viktig del av projektet har varit att identifiera projekt där flergenerationsregister och biobanker kan kombineras på ett sådant sätt att de medför att viktiga frågeställningar kan bearbetas via en kombination av metoder som tidigare inte varit tillgängliga tillsammans. Detta arbete berör bl.a. studier på livmoderhalscancer och Alzheimers sjukdom.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.