BADA - On-board Off-board Distributed Data Analytics

Diarienummer 2016-04260
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Car Group
Bidrag från Vinnova 10 784 750 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målet är att utveckla och implementera en testbänk av skalbara balanserade analysmetoder i en disrtibuterad miljö, både i fordon och i servermiljö, och demonstrera detta system med riktiga användarfall.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är att få förståelse och kravsättning för ett system som processar data både on-board och off-board för att effiktivisera analys och datainsamlingen från kunders fordon och samtidigt möjligjöra ett bättre integritetsskydd mot kunden. En effektivare analys och datainsamlig ger en snabbare utvecklingsloop och mindre behov av test och verifiering i riktiga fordon.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget bygger på tre delar som kommer att löpa parallel. En del är att skapa en solid vetenskaplig grund för metoder och algoritmer gällande att processa strömmande data, både on-board och off-board i ett integrerat system. En annan del är att implementera resultaten från den första delen i en servermiljö för att kunna kravsätta metoderna och systemet baserat på utvalda användningsfall. Sista delen är att sy ihop de två delarna till en testbänk där vi kan integrera verkliga fordon till systemet för att få ett fullskaligt test.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.