999kr.se

Diarienummer 2013-04650
Koordinator K. DEPPERT AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Externa länkar

detta är prototyp sajten som testades.