5GEM 5G-Enabled Manufacturing

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - PPU
Bidrag från Vinnova 7 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - juli 2018
Status Pågående

Syfte och mål

5G-Enabled Manufacturing (5GEM) syftade till att demonstrera potentialen i trådlös och mobil 5G-kommunikation för hållbar och konkurrenskraftig tillverkning. Projektet har utvecklat och demonstrerat koncept bortom kända tillämpningar baserade på 5G- och cellulär teknik. Projektresultaten har fått bred och internationell spridning till industrin, samhället, vetenskapssamhället och universitetsstudenter.

Resultat och förväntade effekter

5GEM-projektet har visat teknisk genomförbarhet för fyra demonstratorer. Tillämpningarna är skalbara och kan utnyttjas för ett obegränsat antal sensorer, maskiner, maskinoperatörer etc.. Det möjliggör stora potentiella effekter och värden för både telekomleverantörer och tillverkningsindustrin. Projektet omfattade inte nya affärsmodeller, men starka potentiella kommersiella värden kan ses

Upplägg och genomförande

Det utmaningsdrivna samverkansprojektet 5GEM samlade nyckelaktörer för att visa potentialen i 5G-teknologi inom tillverkningsindustrin. Ericsson bidrog med 5G-teknik. SKF ställde ett nytt tillverkningssystem till förfogande. Chalmers tillhandahöll testbäddar, lab och forskningskapacitet. Vinnova bidrog med riskfinansiering. 5GEM fokuserade på de centrala livscykelfaserna för ett produktionssystem, d.v.s. design, implementering, drift och underhåll. 5GEM-projektet implementerade 5G-teknologi både i testbädds/lab-miljöer och i ett reellt produktionssystem.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.