3D-nanobioimplantat för övervakning av glukos trådlöst

Diarienummer 2012-03117
Koordinator NovoSense AB
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - oktober 2012
Status Avslutat