3D Minnen som främjar outnyttjad potential i designprocesser

Diarienummer 2015-03743
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för teknik och hälsa
Bidrag från Vinnova 299 999 kronor
Projektets löptid november 2015 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång 2014-06314-en

Syfte och mål

Projektet har utvecklat en projektplan där nästa steg är att utveckla en fysisk prototyp med den ultimata målsättningen att i internationellt samarbete öka handlingsutrymmet för breda grupper av personer med kognitiva svårigheter genom en virtuell tjänst on-line Reminiscence 2.0. Tester har verifierat idén att med 3D teknologi som förändringsagent gestalta minnen tillsammans med personer med tidig demensdiagnos samt förankrat idén bland relevanta aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visar att 3D teknologi i kombination med reminiscensmetoden och participativ design är ett möjligt tillvägagångssätt för att bryta paternalistiska mönster som håller personer med tidig demensdiagnos utanför design och innovationsprocesser. Evidensbaserade metoder finns att tillgå och en rad teknologiska alternativ som ger förutsättningar för utvecklingen av prototyper och en systematisk utveckling av procedurer.

Upplägg och genomförande

Förstudien omfattade de tre första stegen i innovationsmodellen NESTA: generera idéer, utveckla och testa och bevisa värdet av idén. Rekommendationer för användning av reminiscens metoder och participativa design metoder exploaterades genom tre kreativa sessioner med vuxna medelålders personer med tidig demensdiagnos. Parallellt utforskades state of the art CAD resurser, 3D scanning och printing resurser och artefakter tillhandahölls vid testillfällena.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.