3D-EpiTope

Diarienummer
Koordinator Nordic BioPharma AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - februari 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04237

Statistik för sidan