3D-EpiTope

Diarienummer 2012-04237
Koordinator Nordic BioPharma AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - februari 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars