3D based Virtual Interactive Training for repair shops in the automotive industry

Diarienummer 2016-01345
Koordinator VIZENDO AB
Bidrag från Vinnova 1 648 982 kronor
Projektets löptid maj 2016 - juli 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2016 Y

Syfte och mål

Att ta fram en prototyp för virtuell träning inom eftermarknad mha 3D-visualisering.

Resultat och förväntade effekter

Bra feedback på lösningen. Efterfrågan på digitalisering och nya sätt att utbilda servicetekniker är hög.

Upplägg och genomförande

Utveckling av ny teknologi för att stödja utbildning av servicetekniker inom bilindustrin.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.