2D inks

Diarienummer 2014-01887
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 640 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - september 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2014 vår

Syfte och mål

Projektet syftade till att teknisk, och marknadsmässigt, verifiera att den process vi tagit fram kan tillverka elektriskt ledande pigment som ger kommersiellt acceptable tryckfärger. Vi anser att det nu är verifierat. Slutmålet, att välja en affärsmodell och en strategi för implementering, har också uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet visar att det finns en kommersiell potential i att tillverka elektriskt ledande kolfärger med den typ av process som utvecklats på Mittuniversitetet. Projektet har varit en viktig beståndsdel till att 2D fab ABs verksamhet har startats och kunna ta in kapital. Vår förhoppning är att effekten av detta med tiden blir ett lönsamt och växande företag.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes tillsammans med Sensible Solutions AB, vilket gjorde att det fanns en relativt väl definierad slutprodukt och krav på denna produkt. Det fanns också kontakter med ett tryckeri som har erfarenhet av att trycka elektriskt ledande tryckfärger. Marknadsanalysen gjordes delvis tillsammans med extern partner vilket bidrog med nya idéer. I stort fungerade dock upplägg och genomförande väl, även om en viss tidsoptimism fanns i projektplanen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.