26th CIRP Design Conference

Diarienummer 2016-03176
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Industriell teknik och management
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Internationell forskningskonferens inom framtagning av produkter och produktionssystem. Konferensen var en del av CIRPs årliga konferenser med målet att sprida forskningsresultat internationellt, gynna internationella kontakter, skapa nya möjligheter och sprida Sveriges varumärke som forskningsnation. Detta mål blev med råge uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Konferensen blev mycket lyckad! Vi fick fina vitsord runt både vetenskapligt innehåll och organisation.

Upplägg och genomförande

180 st deltagare från över 15 länder var registrerade med cirka 140 presenterade artiklar. Keynotes av Christer Fuglesang, Nam P. Suh och forskare inom CIRP. Intressant paneldebatt runt kunskapsbildande med nya digitala tekniker med Cecilia Warrol som moderator. Forskare minglade och hade kul och Stockholm visade sin bästa sida med mottagning på Stadshuset och middag på Operan. Studiebesöket på Scania var mycket uppskattat. Organisationen fungerade utmärkt med 10 studenter och en mängd inblandade forskare. Vi fick mycket bra gensvar.

Externa länkar

http://www.cirpdesign2016.org

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.