22NKG

Diarienummer 2014-01431
Koordinator Kongressadministration i Norden AB - Projekt
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid maj 2014 - maj 2014
Status Avslutat