1177.il - Goodwill HealthCare Project

Diarienummer 2013-02349
Koordinator WEDRAN AB
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - juni 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013

Externa länkar

http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Kalendarium/2013/130610-Samarbete-med-Israel-inom-Life-Science/ http://www.vinnova.se/PageFiles/749181038/Erbjudande%20om%20deltagande%20i%20ISRAEL%202013.pdf