10 lärdomar från Google- Management principer i en snabbt föränderlig värld

Diarienummer 2013-01180
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 270 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla en managementbok baserad på forskning om Google. Syftet var att presentera lärdomar om företagsledning för kontinuerlig innovation i en snabbföränderlig värld i ett format som också kan vara attraktivt för praktiker. Detta mål har uppnåtts genom att boken ´Googlemodellen: Företagsledning för kontinuerlig innovation i en snabbföränderlig värld´ publicerades under slutet av mars 2014 av Vinnova i samarbete med IMIT och i engelsk version kom boken ut i april 2014 publicerad av Springer.

Resultat och förväntade effekter

Boken förväntas nå en nationell och internationell målgrupp, inklusive svenska multinationella företag, genom publicering via Vinnova och ett renommerat internationellt förlag. Den är dessutom fritt nedladdningsbar via internet (gratis) i Sverige och har därför förutsättningar att nå en mycket stor publik. Springer har dessutom valt att göra både individuella kapitel och boken som helhet sökbar vilket innebar att det mycket snabbt fanns många olika sökvägar öppna.

Upplägg och genomförande

Bokens författare har haft huvudansvaret för att utveckla den engelska versionen men har till sin hjälp haft en språkgranskare. Innehållsmässigt bygger boken på forskning genomförd under författarens doktorerandeprocess kompletterat med nya litteraturstudier och nya empiriska exempel. Författare har också utvecklat modeller och text om kontinuerlig innovation och praktiska råd om hur detta kan åstadkommas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.