Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

0% waste 100% circular textile- and apparel value chains

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Science Park Borås
Bidrag från Vinnova 407 977 kronor
Projektets löptid april 2018 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Projektets ”0% waste 100% circular textile and apparel value chains” (0/100) mål är att sträva mot noll procent spill och 100 procent cirkularitet genom att med en humanistisk ansats implementera digitala tekniker som stöd för hållbarhet i värdekedjor för textilier och kläder. Projektets filosofi är att vi designar en kläd- och textilindustri som har en regenerativ ansats och som stödjer och utvecklar det ömsesidiga beroendet mellan människor och planeten Jorden.

Resultat och förväntade effekter

Under projektets gång har vi validerat ansatserna Scale out, scale up och scale deep och kommit fram till att metoden passar bra för att sprida resultaten i den textila värdekedjan. De projekt som har designats för att stödja 0/100 uppfyller redan vissa av målen med minimering av miljöpåverkan och positiv påverkan på samhället och har bidragit till att man i projektet har kunnat validera ett fundament för fortsatt forskning och innovation.

Upplägg och genomförande

I projektet genomfördes 3 workshops för att kartlägga behov och skapa en plan för hur man kan binda ihop värdekedjan digitalt utifrån målen. Vid den 1:a workshopen introducerades deltagarna grundligt i projektet, deltagarnas roller fastställdes och eventuella tillägg i planen kartlades. Nästa tillfälle gick vi igenom gränssnitt mellan parter och projektet för att förstå var kontaktytorna är, vilka krav som ställs samt vilka aktörer som saknas. I sista workshopen fastslogs projektets mål och filosofi. Projektets humanistiska ansats och projektets arbetspaket förfinades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 mars 2018

Diarienummer 2018-00400

Statistik för sidan