0% waste 100% circular textile- and apparel value chains

Diarienummer 2018-00400
Koordinator Högskolan i Borås - Science Park Borås
Bidrag från Vinnova 408 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Projektets mål är med ett humanistiskt synsätt implementera digital tekniker i textila värdekedjor och röra sig i riktning mot cirkulära värdekedjor utan slöseri. Målet uppnås genom ett humanistiskt systemtänkande i integrering av digitala verktyg så som sakernas internet och tillverkningstekniker för Industri 4.0. Tillsammans med utvärderingsverktyg för hållbar utveckling så som Higg Indexet kan effekterna från hållbarhetsdriven innovation accelereras.

Förväntade effekter och resultat

När steg tre av projektet är färdigt kommer banbrytande och tillämpbara digitala lösningar ha utforskats, analyserats, pilottestats och utvärderats för implementering inom textil- och modeindustrin. Det kommer stödja nya möjligheter att skala upp positiv påverkan på samhället och miljö och en kulturellt regenerativ cirkulär ekonomi. Projektet stödjer de Globala Målen nummer: 9, Industri, innovation och infrastruktur, 11, Hållbara städer och samhällen och 12 Ansvarsfull konsumtion och produktion

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att fokusera på att sammanföra tekniska och mänskliga system genom ett ramverk för kulturell och social transformering som heter ”Skala ut, skala upp och skala djupt”. Skala ut betonar vikten av att replikera innovationer så att fler människor kan få tillgång till dem. Skala djupt relaterar till iden att hållbar transformation av system händer när människors kulturella rötter, värderingar och vanor förändras. Ännu större påverkan sker slutligen i Skala uppåt när lagar och policys kan påverkas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.