Informationsmöte om sexårsutvärderingen av strategiska innovationsprogram

Här kan du följa informationsmötet om den kommande sexårsutvärderingen av de strategiska innovationsprogrammen som inleds under 2019. Mötet sker på Stockholm Waterfront Congress Center tisdagen den 22 januari kl. 13.00-15.30.

Webbsändning, tisdag 22 januari klockan 13.00-15.30

Bakgrund

Vinnova, Energimyndigheten och Formas har upphandlat och kontrakterat Faugert & Co Utvärdering AB, med underleverantörer Technopolis Ltd samt Sweco Society AB, för att genomföra sexårsutvärderingar av alla 17 strategiska innovationsprogram. Syftet med uppdraget är att påvisa resultat och tidiga effekter som underlag för beslut om fortsatt finansiering, samt att utgöra stöd för både finansiärer och programkontoren, så att de strategiska innovationsprogrammen lär och utvecklas på bästa sätt.

Under mötet kommer Tomas Åström från Faugert & Co Utvärdering och Erik Arnold från Technopolis Group att presentera utvärderingens upplägg, utvärderingsfrågorna samt på vilket sätt programkontoren och medverkande aktörer i strategiska innovationsprogram förväntas bidra i utvärderingen.

Kontakt

Senast uppdaterad 21 januari 2019   |   Statistik för sidan