Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regeringsuppdrag som slutrapporterats 2012

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2012.

Nationell strategi för utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi för en hållbar utveckling

Regeringen beslutar att uppdra till Formas, Vinnova och Energimyndigheten att i samråd lämna ett förslag till en nationell strategi för utveckling av en biobaserad samhällsekonomi samt föreslå en svensk definition av detta begrepp. Samråd ska även ske med övriga relevanta forskningsfinansiärer och berörda myndigheter.

Uppdraget har slutrapporterades 6 februari 2012.

Formas har varit huvudansvarig för uppdraget. Martin Svensson har varit ansvarig för uppdraget på Vinnova.

Läs mer om förslaget till strategi på Formas webbsida

Gröna korridorer

Vinnova fick tillsammans med Trafikverket och Sjöfartsverket i uppdrag att stödja regeringen i arbetet med Gröna korridorer.

Alla tre myndigheterna skulle aktivt delta i olika grupperingar kring Gröna korridorer såväl nationellt som internationellt samt även koppla detta arbete till Östersjöstrategin. Vinnova hade ett särskilt ansvar för att forsknings- och innovationsfrågorna lyfts in i detta arbete.

Gröna Korridorer har sitt ursprung i EU-kommissionens logistikhandlingsplan från 2007 och andra initiativ att utveckla en "grönare" transportpolitik, som möter klimatutmaningen och samtidigt ökar EU:s konkurrenskraft. Enligt EU-kommissionen ska de gröna korridorerna sätta en tydlig prägel på Europas framtida transportpolitik efter 2010.

Enkelt uttryckt handlar Gröna Korridorer om att minska miljö- och klimatpåverkan samt att öka säkerhet och effektivitet.

Ansvarig för uppdraget var Eva Schelin. Uppdraget slutrapporterades i december 2012.

Läs slutrapporten

 

 

 

 

Senast uppdaterad 28 november 2017

Statistik för sidan