Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regeringsuppdrag som slutrapporterats 2009

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2009.

Jämförande internationell studie inom områdena läkemedel, bioteknik och medicinteknik

Vinnova genomförde en jämförande internationell studie för att belysa det svenska innovationssystemets internationella konkurrensförutsättningar.

Ansvarig för uppdraget var Anna Sandström. Uppdraget slutrapporterades den 30 juni 2009.

Läs slutrapporten

Uppdrag att utarbeta en strategi för nanoteknologi

Vinnova fick i uppdrag att utarbeta en strategi för hur möjligheter och risker, som kan vara förknippade med användning av nanoteknologi, kan tillvaratas och beaktas mot bakgrund av den snabba utvecklingen inom området.

Ansvarig för uppdraget var Lena Svendsen. Uppdraget avrapporterades 29 december 2009.

Läs slutrapporten

Kartlägga svenska intressen för högteknologiskt samarbete med Brasilien

Vinnova fick i uppdrag att genomföra en kartläggning av svenska intressen för högteknologiskt samarbete med Brasilien.

Ansvarig för uppdraget var Ciro Vasquez. Uppdraget slutrapporterades 3 september 2009.

Läs slutrapporten

Genomföra en studie inom området antibiotikaresistens

Vinnova fick i uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningarna för innovationer under utveckling som avser att komplettera den traditionella användningen av antibiotikaläkemedel.

Ansvarig för uppdraget var Elisabeth Nielsen. Uppdraget avrapporterades 30 juni 2009. 

Läs slutrapporten

Effektanalyser

Vinnova fick i regleringsbrevet för budgetåret 2008 i uppdrag att genomföra minst två effektutvärderingar avseende olika instatser. Vinnova beslöt att göra tre effektanalyser; Investering i Hälsa, Effekter av statligt stöd till fordonsforskningen och Analysis of Chain-linked Effects of Public Policy.

Ansvariga för uppdraget på Vinnova har varit Peter Stern och Kenth Hermansson. Uppdraget slutrapporterades 12 mars 2009.

Läs effektanalyserna

Rapportera det svenska deltagande i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling

Vinnova fick i regleringsbrevet för budgetåret 2008 samt 2009 i uppdrag att rapportera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling.

Ansvariga för uppdraget var Gunnel Dreborg och Erica Tenevall. Uppdraget slutrapporterades 20 februari 2009.

Läs slutrapporten

Genomförda insatser och pågående arbete inom ramen för de branschvisa strategiprogrammen

Vinnova fick i regleringsbrevet för budgetår 2008 och 2009 i uppdrag att rapportera genomförda insatser och pågående arbete inom ramen för de branschvisa strategiprogrammen.

Ansvariga för uppdraget var Cecilia Sjöberg och Kristina Larsen. Uppdraget slutredovisades 20 februari 2009.

Läs slutrapporten

 

Senast uppdaterad 28 november 2017

Statistik för sidan