Utveckling på webbplatsen

Här samlar vi de ändringar som sker under vår kontinuerliga vidareutveckling av webbplatsen.

Nyheter och ändringar 5 juni 2017

I mitten av juni lanserade vi webbplatsen som vår huvudwebb. Utvecklingsarbetet fortsätter dock i samma takt under sommaren och hösten.

Justeringar efter lansering av webbplatsen

Denna release var den första efter lanseringen som skedde 11 maj 2017. Stort fokus har varit att justera design och funktioner efter återkoppling från besökare och medarbetare.

 

Statistik för sidor och ansökningsomgångar

Det går nu att se besökarstatistik för sidor på webbplatsen. För ansökningsomgångar går det också att se om besökare tittat på en video, valt att göra snabbkollen, laddat ner dokument och/eller valt att ansöka.

 

Andra nyheter

 • Det är nu en tydligare skillnad i kalendern vad som är tidigare händelser och framtida händelser. Det går också att välja att bara se händelser 3, 6 och 12 månader tillbaka i tiden.
 • Tabeller som skapas av en redaktör kan nu enkelt göras om så att de uppfyller tillgänglighetskraven för webbplatsen. Tabellen får också samma utseende som övriga tabeller.
 • Det går att separera primära och sekundära kontakter i kontaktlisteblocket. De primära kontakterna kan också visa med en huvudrubrik.
 • Nyckelordsfiltret under sök finansiering är nu mer kompakt. 

Felrättningar (urval)

 • Justerad hantera av beta-flaggning (17286)
 • Importjobbet: Dokument från utlysningen ska inte hämtas (16988)
 • Importjobbet: Dokument som inte längre är refererade ska tas bort (16973)
 • Importjobbet uppdaterar inte fast nya dokument (17330)
 • Dokument visas inte på vissa AO (17399)
 • Viktigt dokument-knappen på AO sidan går inte att klicka på (17329)
 • Indragna AO:n på mikrosajter visas som sökträffar (17414)
 • Dynamiska AO-blocket visar inte alla ansöknkningsomgångarna (17422)
 • Pufftext eller ingresstext visas inte i sök (17407)
 • Finanseringsväljaren: Sista ansökningsdag och nyckelord i mobil (17280)
 • Infoblock med bakgrund täcker text (17364)
 • Funka: Bildblock behöver bättre tillgängliget (17352)
 • Steg för steg block: + och - fungerar inte i mobil (17321)
 • Kalender: alla platser anges som virtuella (17339)
 • Steg för steg: Klick på länk fäller ihop steg (17359)
 • Funka: Nyckelordsfiltret behöver bättre stöd för tangentbordsnavigering (17240)
 • Går inte att publicera Mikrosajt då vissa AO-finns refererade (17365)
 • Innehållsytor på Startsidan kan inte ha unik engelsk information (17315)
 • Blocket Dynamiska AO kraschar om det saknas öppna AO (17388)
 • Funka: Tydligare visning av kort i finansieringsväljaren (17350)
 • Kontaktblock 18317 har "trillat in" under den osynliga "Innehållsresurser"
 • Funka: Justering av datum i söklista
 • Standarsida: för stora avstånd
 • Det går inte att stänga statistikfönstret när man interagerat med knapparna

Nyheter och ändringar 8 maj 2017

Tabellvy på finansieringsväljaren 

För att få bättre överblick över när många ansökningstillgångar filtrerats fram går det nu att visa ansökningsomgångarna som en tabell. Det går att sortera på namn, status och diarienummer.

 

Nya filterfunktioner och indikeringar på den globala söksidan

För att underlätta för besökare att hitta korrekt information har söksidan utökats med filter för informationstyp och tidsintervall.

Dessutom har sökresultatet förtydligats så att dokument, ansökningsomgångar och kalenderhändelser ny får en tydligare indikering.

Andra nyheter

 • Ny lugnare design har tagits fram för finansieringsväljaren så att korten nu ligger stilla. Dessutom så har nyckelorden förtydligats.
 • Kalenderhändelser kan visas i ett händelselisteblock. Det går där att välja ut både kategorier och ort samt ange vilken källa som händelserna ska hämtas från.
 • Bilder går att visa i smalare format i bildblocket.
 • Webbplatsen är förberedd även för engelska.

Felrättningar (urval)

 • Lediga jobb - H-tagg 2, 3 osv. konverteras nu korrekt
 • Lediga jobb - "Anställningsform" blir nu inte längre "jobpage/formofemployment .
 • Nyckelordsfiltret har fått bättre stöd för tangentbordsnavigering
 • Antalen i Nyckelsords-filter ska nu stämma
 • Filterval går nu att göra i mobil 
 • Rubriken Dokument visas inte längre på AO om inga dokument skrivs ut
 • Kategoriblocket kan åter visas på kalendersöksidan
 • Rubriker för tomma avsnitt visas inte längre
 • Nyhetslistan: Beskrivande text syns för varje nyhet
 • Radavstånd justerade i punktlistor
 • Kopierafunktionen: Fungerar även för publicerade sidor
 • Textblock går nu att redigera i på sidan-redigering
 • Länkar för Viktiga datum ser nu inte längre olika ut
 • Statustext: Stängde igår visas nu inte längre istället för Stängde idag
 • Video 2 i Videoblocket går att underhålla i Påsidan-redigering
 • Länkpil hamnar inte längre på egen rad
 • Avståndet till första blocket på en mikrosajt är justerat

Nyheter och ändringar 19 april 2017

Säker anslutning

Som besökare vill man känna sig säker på att informationen man tar del av verkligen är från Vinnova. Man vill inte heller att någon annan ska kunna lyssna på det som sänds. Webbplatsen körs nu därför över https istället för http. Om en besökare kommer in via http, styrs de automatiskt om till http.

Adressen som används är nu https://beta.vinnova.se  

Nyckelord för att enklare hitta rätt finansiering

Våra användare har nu möjlighet att filtrera på nyckelord när de letar efter passande finansiering på sidan Hitta rätt finansiering. I våra användartester var det flera som nämnde att de vill filtrera på ämnesområde, och därför testar vi denna lösning.

Nyckelord som är valbara i filterfunktionen

Tydligare finansieringspuffar

Användare upplevde att det var svårt att se skillnad på puffar som visade ansökningsomgångar och puffar som visade annan information. När vi nu puffar för finansiering på exempelvis startsidan visas nu därför en statusrad som beskriver när utlysningen stänger.

Status finns nu nederst på AO-puffar

Tydligare rubrikstorlekar

Det var svårt att urskilja huvudrubriken från underrubriker. Storleken på rubriker (h-taggar) är därför justerad för bättre läsbarhet. Bland annat är det större skillnad mellan just h1- och h2-taggar.

 Rubrik 1 och rubrik 2 har tydligt olika storlekar

Andra nyheter

 • Länken Se alla ansökningsomgångar har flyttas ner på ansökningsomgångssidor.

 • Lediga jobb har fått en uppjusterad design. Texter som inte ska visas göms.

 • När redaktörer väljer nyckelord på ansökningsomgångar rekommenderas tidigare nyckelord.

 • Möjlighet att välja flera utlysningar som bas för det material som visas på en mikrosajt.Innehållet i det dynamiska AO-blocket utökas därmed.

 • Inför lansering har vi gjort en del kontroller och tester:
  • Kod har kontrollerats och strukturerats upp.
  • Loggar har kontrollerats och rättning av "osynliga fel" har gjorts.
  • Prestsandatester har gjorts.
  • Tillgänglighetsgranskning har gjorts.
  • Mer loggning görs då importjobbet körs. Loggningen finns också tillgänglig för webbadministratören. 

Felrättningar (urval)

 • Felräkningar är rättade i filtret på sidan Hitta rätt finansiering.
 • Ansökningslänken på Lediga jobb leder nu rätt.
 • Expandera-knappen för lediga jobb fungerar nu i mobil.
 • Texter i stegblock visas formaterad.
 • Länken Anmälan på kalendersidan gråas bara ut då det inte längre går att anmäla sig
 • SEO-data har visas nu baserat på puff-data om SEO-data saknas.
 • Nyheter visas korrekt i blockyta 1 på de sidor som har denna yta.
 • Treklövern ser korrekt ut även om det är lite text i ett av fälten.
 • Tillgänglighetsverktyget för tabeller är nu aktiverat för alla sidtyper.
 • Video som ska spelas upp är nu bättre tillgänglighetsanpassade genom en beskrivande text.
 • Kontaktkort kan dras in och visas som block.
 • Kontaktkortet har nu rätt design.
 • Start-noden göms i sökresultat om sökningen sker inom en mikrosajt.
 • Länkar skrivs ut då besökaren väljer att skriva ut sidor.
 • Video via puffblocket fungerar nu på alla sidtyper.
 • Korrekta h-taggar visa på nyhetssidan.

Frågor?

Har du frågor om vår webbutveckling får du gärna kontakta oss. 

Hanna Fritzell

Webbansvarig

+46 8 473 30 70

hanna.fritzell@vinnova.se