Offentlig upphandling

Här hittar du de offentliga upphandlingar som är möjliga att lämna anbud till.

När vi som myndighet köper varor eller tjänster kallas det för offentlig upphandling. Det finns två typer av upphandlingar: direktupphandlingar och större upphandlingar. 

Större upphandlingar

Vi annonserar våra större upphandlingar via Visma Opic. För att ta del av förfrågningsunderlag och lämna anbud behöver du först registrera ditt företag hos Visma TendSign. 

Vinnovas aktuella upphandlingar (Visma Opics webbplats)

Registrera ditt företag (Visma TendSign)

Direktupphandlingar

Om summan för det som ska köpas understiger ett visst värde, kan vi vända oss direkt till en eller flera leverantörer utan att annonsera.

Frågor?

Har du frågor om våra offentliga upphandlingar får du gärna kontakta oss. 

Vinnovas registratur

vinnova@vinnova.se