Regler som styr vår verksamhet

Läs om vilka regler som styr vårt arbete när det gäller offentlighet, sekretess och personuppgifter, samt vilka rättigheter du har vid kontakt med oss.

När du söker och får finansiering från oss

När vi beslutar om finansiering måste vi följa reglerna för statligt stöd. Läs mer om vad dessa regler innebär och vilka villkor som gäller för få finansiering från oss.

Regler och villkor för finansieringen