Uppdrag från regeringen

Här kommer du att hitta uppdrag som regeringen bett oss att utreda.

Som statlig myndighet kan vi få uppdrag av regeringen att utreda olika frågor, så kallade regeringsuppdrag. Resultatet används sedan som underlag för regeringens arbete.

Här kommer vi att lista de uppdrag vi har fått av regeringen sedan 2011.

Våra regeringsuppdrag

Du hittar dessa på vår webbplats för regeringsuppdrag.

Regeringsuppdrag