Tillgänglighet på webbplatsen

Vi ställer höga krav på tillgänglighet och följer internationella regler och riktlinjer.

Vår webbplats är byggd enligt internationella standarder och riktlinjer för tillgänglighet. Vi vill att alla ska kunna ta del del av vinnova.se oavsett förmågor eller förutsättningar.

Vi ställer höga krav på tillgänglighet

För att göra vinnova.se tillgänglig följer vår webbplats de officiella riktlinjerna för offentlig sektor Vägledningen för webbutveckling. Dessa baseras på internationell standard WCAG 2.0 nivå AA. Vår kravnivå ligger på flera punkter över denna nivå. 

Vi arbetar även nära ihop med en av Sveriges främsta tillgänglighetsexperter, Funka. Funka har granskat vår webbplats sedan start och kommer att vara med oss i den fortsatta utvecklingen. Deras tillgänglighetskrav baserar sig på de officiella riktlinjerna, men går betydligt längre och ställer också krav på exakt hur punkterna ska uppfyllas. 

En tillgänglig webbplats gynnar alla

Våra tillgänglighetskrav handlar om allt från kontrast mellan textfärg och bakgrund till att språket ska vara begripligt och menystrukturen tydlig. Detta gynnar alla användare.

Vissa anpassningar syns inte, men är nödvändiga för att användare med hjälpmedel ska kunna ta till sig informationen. Gravt synskadade användare kan till exempel använda skärmläsare, ett hjälpmedel som läser upp webbplatsens innehåll eller omvandlar det till punktskrift. Vi har också anpassat webbplatsen så att våra användare kan navigera med tangentbordet istället för musen. För att dessa funktioner ska fungera finns vissa krav på hur webbplatsen ska vara uppbyggd: hur koden är skriven och hur innehållet är formaterat.

Hjälp oss bli bättre på tillgänglighet

På Vinnova vill vi alltid upptäcka nya sätt att göra saker på. Därför gör vi regelbundet användartester och lyssnar till våra besökares behov. Men ibland missar vi saker. Om du har ett förslag på något vi kan göra bättre, vill vi gärna höra ifrån dig.

Rapportera tillgänglighetsproblem

Frågor?

Har du frågor om hur vi arbetar med tillgänglighet får du gärna kontakta oss. Vill du rapportera ett tillgänglighetsproblem, använd vårt formulär.

Rapportera tillgänglighetsproblem

Hanna Fritzell

Webbansvarig

+46 8 473 30 70

Senast uppdaterad 5 juli 2019   |   Statistik för sidan