Så används webbplatsen

Vi har ungefär 1 200 besökare på vinnova.se om dagen. Varje månad tittar vi på besökssiffror, besöksflöden och sökfraser för att förstå vad våra besökare är intresserade av. Vi analyserar också hur våra ändringar på webben och våra andra kommunikationsinsatser påverkar dessa beteenden.

Senast uppdaterad 15 januari 2021

Statistik för sidan