Så fungerar en mikrosajt

Mikrosajter behandlar ofta ett visst område, målgrupp eller perspektiv. De vänder sig oftast till en begränsad del av våra besökare och syns därför sällan i menyn. Mikrosajter kan byggas upp på olika sätt: vissa är stora och komplexa, andra innehåller bara en sida.

Vår huvudsajt vinnova.se innehåller information som rör hela Vinnova - till exempel utlysningar, händelser och artiklar. På mikrosajter har vi möjlighet att fokusera på ett visst område eller en viss målgrupp. En mikrosajt riktar sig ofta till en betydligt mindre publik än webbplatsen i stort.

Så hittar du en mikrosajt

Eftersom Vinnova profilerar sig inom många olika områden kan inte alla mikrosajter synas på startsidan eller i menyn. Istället hittas de genom sök eller via direktlänkar. Vissa mikrosajter är särskilt prioriterade - då lyfter webbredaktören in dem i menyn eller på startsidan, antingen temporärt eller permanent.

Om vi skulle visa alla våra mikrosajter i menyn skulle den bli extremt djup och det skulle göra sajten svårnavigerad. Det är dessutom få mikrosajter som är av intresse för många av våra besökare.

Är du intresserad av vilka områden som har mikrosajter kan du se dem på vår webbplatskarta under Särskilda områden. 

Webbplatskarta

Så fungerar en mikrosajt

Mikrosajterna byggs upp med viss frihet, och funktioner och utseende kan anpassas efter behov. Vissa mikrosajter är enklare med ett fåtal undersidor; andra har ett ambitiöst upplägg med många funktioner och innehåll.

De flesta mikrosajter faller inom en av våra tre kategorier: liten, medelstor eller stor mikrosajt.

1. Liten mikrosajt: En startpunkt

Små mikrosajter innehåller ofta bara en sida eller ett typ av innehåll. De fungerar ofta bara som en startpunkt. 

Används:

 • när ämnet är smalt
 • om vi inte har så mycket information
 • när det inte finns mycket tid för förvaltning

Arbeta med:

 • bilder
 • relaterade händeler, nyheter eller utlysningar
<p>Så&nbsp;arbetar Vinnova för att klara&nbsp;klimatutmaningarna&nbsp;och bidra till att&nbsp;samhället använder transporter smartare och effektivare.</p>
<p>Eureka stärker den europeiska industrins konkurrenskraft och skapar samarbeten mellan företag och forskare.</p>

2. Medelstor mikrosajt: Visar bredden 

Medelstora mikrosajter vill visa upp en bredd, ofta för att inspirera till ännu mer aktivitet i liknande anda. Sajten har många undersidor med lika stor vikt.

Används när:

 • vi vill inspirera
 • vi vill visa bredd i våra satsningar eller projekt

Arbeta med:

 • puffar i olika storlekar
 • video och bilder
 • tvitter
 • relaterade händelser eller nyheter
<p>Inom de 17 strategiska innovationsprogrammen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster.</p>
<p>Vinnväxt är en tävling där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ.</p>
<p>Digitaliseringen skapar f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r nya arbetsmodeller, samarbeten och l&ouml;sningar f&ouml;r industrin. Den &auml;r ocks&aring; en f&ouml;ruts&auml;ttning f&ouml;r industrins konkurrenskraft. M&ouml;t n&aring;gra projekt som bidrar till att digitalisera svensk industri.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

3. Stor mikrosajt: Komplext område

Stora eller komplexa mikrosajter vinklar ett ämne på flera sätt och kräver en djup struktur. 

Används när:

 • vi behöver täcka flera aspekter av ett ämne
 • det finns mycket eller komplext innehåll
 • det finns olika besökargrupper
 • besökaren har tydliga frågor eller syften

Arbeta med

 • en tydlig sajtstruktur och använd barnlänkar
 • en tydlig sidstruktur med grafiska element och rubrikblock för att dela upp innehållet
<p>Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. Hitta och sök lediga tjänster hos oss, eller läs om hur det är att arbeta på Vinnova.</p>
<p>Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och innovation med en budget på runt 80 miljarder euro.</p>

Läs mer om mikrosajter

<p>N&auml;r vi skapar en mikrosajt &auml;r det viktigt att vi har r&auml;tt medarbetare med i arbetet och att vi f&ouml;ljer en etablerad process.</p>
<p>Vi utformar l&ouml;pande riktlinjer f&ouml;r hur vi i webbredaktionen arbetar med mikrosajter.</p>

Senast uppdaterad 3 februari 2020

Sidansvarig: Hanna Fritzell

Statistik för sidan