Så arbetar vi med öppen data

Vinnovas öppna data består av information om våra utlysningar och finansierade projekt.

Vår öppna data innehåller övergripande information om:

  • våra utlysningar som gör det möjligt att söka finansiering hos oss
  • de forsknings- och utvecklingsprojekt som vi finansierat

Vi delar med oss av vår data

Vi har tagit fram API:er för att dela med oss av vår öppna data. 

I denna första utgåva hämtar våra API:er utlysningar med ansökningsomgångar, finansierade projekt och utlysningsdokument. 

Vi planerar att införa ytterligare API:er och funktionalitet framöver.

Hämta våra API:er

Vinnovas öppna data får användas fritt utan avgifter eller licenser (CC0).

API för utlysningar och projekt

Våra API:er för utlysningar och projekt kan begränsas genom att ange ett datum sist i webbadressen. Det datumet gör att API:t bara hämtar data som uppdaterats efter det angivna datumet.

API för utlysningar 

API för finansierade projekt 

API för utlysningsdokument

För att kunna hämta våra utlysningsdokument (filer) måste diarienumret för utlysningen anges sist i webbadressen.

API för filer

Frågor?

Har du frågor om hur vi arbetar med öppen data får du gärna kontakta oss.

Vinnovas IT-support

helpdesk@vinnova.se