Utveckling på webbplatsen

Här samlar vi de ändringar som sker under vår kontinuerliga vidareutveckling av webbplatsen.

Nyheter och ändringar den 14 september 2017

Vi har sänkt utvecklingstempot något och har därför något färre förändringar och nyheter i denna sprintleverans. Arbetet fortsätter dock och baseras på en blandning av externa och interna krav och önskemål.

Projektlisteblock

Nu går det att presentera projekt som hör till valfri utlysning eller program via den nya blocktypen Projektlisteblock. 

Förbättrad dokumentpresentation på söksidan

Vi har också föbättrat sökresultatet där dokument visas. Nu finns en första textdel från dokumentet med. Detta underlättar för besökaren att hitta rätt dokument.

Sökresultat på söksidan med text från dokumentet

Andra nyheter

 • Det går nu att välja ut en sidansvarig på en sida. Om sidor med ansvariga inte uppdateras regelbundet kommer ett påminnelsemejl skickas till dem och den webbansvarige.
 • Vi har nu infört sorteringsordningar i finansieringsväljaren. Detta underlättar för besökare att se hur våra erbjudanden är listade. De kan också sortera om erbjudanden på olika sätt, till exempel enligt stängningsdatum, öppningsdatum eller namn.
 • Ett schemalagt jobb kontrollerar att sidor verkligen har indexerats av EPiServer Find. Vi problem skcikas ett mejl till driftansvariga. Denna funktion läggs in då det ibland uppstått problem med just sökindering av sidor.

Felrättningar (urval)

 • WebbTV-söksida och Nyhetssidan: Filterinfo uppdateras inte (17909)
 • Sidan Ledig tjänst får ibland en osynlig platta över sig (17928)
 • Inga värden visas om man väljer tid tillbaka (Senaste sex månaderna) (17941)
 • Går inte att publicera en AO i Produktion (17915)
 • Fel del visas om man går tillbaka till Steglista efter länkklick på tomt steg (17959)
 • Används step= i stegblock så hamnar man på fel ställe när man går tillbaka (17960)
 • Fel tidsangivelse på Babuser-filmer (17961)
 • Felaktiga mappar/foldrar gör så att Find inte kan indexera alla data (17973)
 • Kalenderhändelse i listan ritas ut fel (17918)
 • Nyhetssidor som skapas ger felmeddelande om typ av nyhet inte anges (17926)
 • Värdebärande bilder ritas inte ut korrekt (17927)
 • Webbplatskartans nedre del har för stora radavstånd (17911)
 • Kopieringsfunktionen: Kopierade textblock får fel intern referens 17723 (17913)
 • Powerslice - Saknar viktig doc ansökn.omg. visar fel data (17944)
 • Element ej vänsterjusterade korrekt under Mikrosajter (17945)
 • Söksidan: Filter visar fel antal dokument då dokument som inte ska visas finns med (17929)

Nyheter och ändringar den 23 augusti 2017

Vi har under sommaren 2017 arbetat vidare med webbplatsen. De två stora nyheterna är webbTV och publikationer. En stort antal småfel har också rättats.

WebbTV med sökfunktion och videovisning

Via vår WebbTV erbjuder vi våra besökare att ta del av våra seminarier och möten. Här hittar du också presentationsfilmer och annat material. På söksidan kan du filtrera bland filmer baserat på sökord, ålder och tema.   

Allt vår material är inte på plats än. Därför kommer webbTV aktiveras publikt senare under hösten.

 Söksida med åtta filmblock som visar filmer på webbplatsen.

En film visas med beskrivning ovanpå sökresultatet.

Publikationer och eböcker

Våra publikationer och eböcker finns samlade under en sökfunktion. Du kan filtrera bland dem baserat på serie, publikationskategori och utgivningsår. 

Vi jobbar nu med det allra sista mateialet på dessa sidor. Publikationssökningen kommer därför att aktiveras publikt inom snar framtid.

Söksida med publikationer såsom årsredovisningen.

 Publikation med ebok visas ovanpå söksidan för publikationer.

Andra nyheter

 • Söksidan har förbättras genom att vi visar informationstyp tydligare. Vi döljer också dokument och projekt från början för att ge bättre träffresultat.
 • Filterfunktionen har också justerats. Nu är risken mindre att man väljer eller väljer bort ett filter av misstag.
 • Då en lightbox (en ny sida ovanpå den gamla) visas kan adressen kopieras och återanvändas. Det betyder att man nu kan få webbadressen för just den nyhetssidan, kalendersidan eller videon och inte den allmänna söksidan.
 • Brödsmulor som visar en nyhet, en händelse, ett ledigt jobb eller ett projekt innehåller ett ytterligare stegm vilket ger en möjlighet att gå tillbaka till listan för alla andra liknande sidor. 
 • Nyhetssidan kan nu ha "värdebärande bilder" för nyheter. Bilden visas då via img-tagg och inte som bakgrundsbild.
 • En redaktör kan kopiera en länk till ett speciellt steg i ett stegblock. Denna länk kan sedan användas för att öppna rätt steg direkt på sidan med steg.
 • Sidor kan ha en ansvarig person som får uppmaning om att revidera den regelbundet.

Felrättningar (urval)

 • Ledigt jobb i EPiServer visas inte på sajten (17506)
 • Då en AO tas bort under importen tas inte "kopierade ao" under Mikrosajter bort (17733)
 • Statistiken stämmer inte - Dokument och Viktiga dokument saknas (17548)
 • Söksidan för nyheter fungerar inte under en Mikrosajt (17626)
 • www.vinnova.se/sitemap.xml går inte att nå (17562)
 • Bilden är inte 850px och bildtexten saknas (17894)
 • Viktiga ord tar för lång tid att söka (17893)
 • Dokument som inte hör till sidan dyker upp i sök (17885)
 • Slutna AO-sidor: ansökningslänk försvinner vid import (17881)
 • Video som puff har ingen indikation när den publicerades (17804)
 • Sökresultatet för Video blir i oförutsägbar ordning (17811)
 • Videopuffen på söksidan visar datum istället för speltid (17803)
 • Video som Puff visar fel starttid och fel innehåll (17787)
 • Kopieringsfunktion fungerar ej i acc (17713)
 • Länktexter på ansökningsomgångar olika storlek (17698)
 • WebbTV: Egenskapen LocalWebbTvSource är inte översatt (17790)
 • Steg-för-steg block: utan utfälld information (17795)
 • Kalenderteaser i kalenderlista behöver snyggas upp (17770)
 • Tidsangivelse i nyhetspuff ska tas bort (17800)
 • Felsök omdirigeringsproblem Steg för steg-block: Länk i ingress (17805)
 • Punkter hamnar för högt i punktlistor (17816)
 • Sekundär rubrik i Kontaktlistblock borde vara H3-rubrik (17821)
 • Publikationssida: Tag bort författare som obligatorisk (17822)

Nyheter och ändringar den 5 juni 2017

I mitten av juni lanserade vi webbplatsen som vår huvudwebb. Utvecklingsarbetet fortsätter dock i samma takt under sommaren och hösten.

Justeringar efter lansering av webbplatsen

Denna release var den första efter lanseringen som skedde 11 maj 2017. Stort fokus har varit att justera design och funktioner efter återkoppling från besökare och medarbetare.

 

Statistik för sidor och ansökningsomgångar

Det går nu att se besökarstatistik för sidor på webbplatsen. För ansökningsomgångar går det också att se om besökare tittat på en video, valt att göra snabbkollen, laddat ner dokument eller valt att ansöka.

 

Andra nyheter

 • Det är nu en tydligare skillnad i kalendern vad som är tidigare händelser och framtida händelser. Det går också att välja att bara se händelser 3, 6 och 12 månader tillbaka i tiden.
 • Tabeller som skapas av en redaktör kan nu enkelt göras om så att de uppfyller tillgänglighetskraven för webbplatsen. Tabellen får också samma utseende som övriga tabeller.
 • Det går att separera primära och sekundära kontakter i kontaktlisteblocket. De primära kontakterna kan också visa med en huvudrubrik.
 • Nyckelordsfiltret under sök finansiering är nu mer kompakt. 

Felrättningar (urval)

 • Justerad hantera av beta-flaggning (17286)
 • Importjobbet: Dokument från utlysningen ska inte hämtas (16988)
 • Importjobbet: Dokument som inte längre är refererade ska tas bort (16973)
 • Importjobbet uppdaterar inte fast nya dokument (17330)
 • Dokument visas inte på vissa AO (17399)
 • Viktigt dokument-knappen på AO sidan går inte att klicka på (17329)
 • Indragna AO:n på mikrosajter visas som sökträffar (17414)
 • Dynamiska AO-blocket visar inte alla ansöknkningsomgångarna (17422)
 • Pufftext eller ingresstext visas inte i sök (17407)
 • Finanseringsväljaren: Sista ansökningsdag och nyckelord i mobil (17280)
 • Infoblock med bakgrund täcker text (17364)
 • Funka: Bildblock behöver bättre tillgängliget (17352)
 • Steg för steg block: + och - fungerar inte i mobil (17321)
 • Kalender: alla platser anges som virtuella (17339)
 • Steg för steg: Klick på länk fäller ihop steg (17359)
 • Funka: Nyckelordsfiltret behöver bättre stöd för tangentbordsnavigering (17240)
 • Går inte att publicera Mikrosajt då vissa AO-finns refererade (17365)
 • Innehållsytor på Startsidan kan inte ha unik engelsk information (17315)
 • Blocket Dynamiska AO kraschar om det saknas öppna AO (17388)
 • Funka: Tydligare visning av kort i finansieringsväljaren (17350)
 • Kontaktblock 18317 har "trillat in" under den osynliga "Innehållsresurser"
 • Funka: Justering av datum i söklista
 • Standarsida: för stora avstånd
 • Det går inte att stänga statistikfönstret när man interagerat med knapparna

Nyheter och ändringar den 8 maj 2017

Tabellvy på finansieringsväljaren 

För att få bättre överblick över när många ansökningstillgångar filtrerats fram går det nu att visa ansökningsomgångarna som en tabell. Det går att sortera på namn, status och diarienummer.

 

Nya filterfunktioner och indikeringar på den globala söksidan

För att underlätta för besökare att hitta korrekt information har söksidan utökats med filter för informationstyp och tidsintervall.

Dessutom har sökresultatet förtydligats så att dokument, ansökningsomgångar och kalenderhändelser ny får en tydligare indikering.

Andra nyheter

 • Ny lugnare design har tagits fram för finansieringsväljaren så att korten nu ligger stilla. Dessutom har nyckelorden förtydligats.
 • Kalenderhändelser kan visas i ett händelselisteblock. Det går där att välja ut både kategorier och ort samt ange vilken källa som händelserna ska hämtas från.
 • Bilder går att visa i smalare format i bildblocket.
 • Webbplatsen är förberedd även för engelska.

Felrättningar (urval)

 • Lediga jobb - H-tagg 2, 3 osv. konverteras nu korrekt
 • Lediga jobb - "Anställningsform" blir nu inte längre "jobpage/formofemployment .
 • Nyckelordsfiltret har fått bättre stöd för tangentbordsnavigering
 • Antalen i Nyckelsords-filter ska nu stämma
 • Filterval går nu att göra i mobil 
 • Rubriken Dokument visas inte längre på AO om inga dokument skrivs ut
 • Kategoriblocket kan åter visas på kalendersöksidan
 • Rubriker för tomma avsnitt visas inte längre
 • Nyhetslistan: Beskrivande text syns för varje nyhet
 • Radavstånd justerade i punktlistor
 • Kopierafunktionen: Fungerar även för publicerade sidor
 • Textblock går nu att redigera i på sidan-redigering
 • Länkar för Viktiga datum ser nu inte längre olika ut
 • Statustext: Stängde igår visas nu inte längre istället för Stängde idag
 • Video 2 i Videoblocket går att underhålla i Påsidan-redigering
 • Länkpil hamnar inte längre på egen rad
 • Avståndet till första blocket på en mikrosajt är justerat

Nyheter och ändringar den 19 april 2017

Säker anslutning

Som besökare vill man känna sig säker på att informationen man tar del av verkligen är från Vinnova. Man vill inte heller att någon annan ska kunna lyssna på det som sänds. Webbplatsen körs nu därför över https istället för http. Om en besökare kommer in via http, styrs de automatiskt om till http.

Adressen som används är nu https://beta.vinnova.se  

Nyckelord för att enklare hitta rätt finansiering

Våra användare har nu möjlighet att filtrera på nyckelord när de letar efter passande finansiering på sidan Hitta rätt finansiering. I våra användartester var det flera som nämnde att de vill filtrera på ämnesområde, och därför testar vi denna lösning.

Nyckelord som är valbara i filterfunktionen

Tydligare finansieringspuffar

Användare upplevde att det var svårt att se skillnad på puffar som visade ansökningsomgångar och puffar som visade annan information. När vi nu puffar för finansiering på exempelvis startsidan visas nu därför en statusrad som beskriver när utlysningen stänger.

Status finns nu nederst på AO-puffar

Tydligare rubrikstorlekar

Det var svårt att urskilja huvudrubriken från underrubriker. Storleken på rubriker (h-taggar) är därför justerad för bättre läsbarhet. Bland annat är det större skillnad mellan just h1- och h2-taggar.

 Rubrik 1 och rubrik 2 har tydligt olika storlekar

Andra nyheter

 • Länken Se alla ansökningsomgångar har flyttas ner på ansökningsomgångssidor.

 • Lediga jobb har fått en uppjusterad design. Texter som inte ska visas göms.

 • När redaktörer väljer nyckelord på ansökningsomgångar rekommenderas tidigare nyckelord.

 • Möjlighet att välja flera utlysningar som bas för det material som visas på en mikrosajt.Innehållet i det dynamiska AO-blocket utökas därmed.

 • Inför lansering har vi gjort en del kontroller och tester:
  • Kod har kontrollerats och strukturerats upp.
  • Loggar har kontrollerats och rättning av "osynliga fel" har gjorts.
  • Prestsandatester har gjorts.
  • Tillgänglighetsgranskning har gjorts.
  • Mer loggning görs då importjobbet körs. Loggningen finns också tillgänglig för webbadministratören. 

Felrättningar (urval)

 • Felräkningar är rättade i filtret på sidan Hitta rätt finansiering.
 • Ansökningslänken på Lediga jobb leder nu rätt.
 • Expandera-knappen för lediga jobb fungerar nu i mobil.
 • Texter i stegblock visas formaterad.
 • Länken Anmälan på kalendersidan gråas bara ut då det inte längre går att anmäla sig
 • SEO-data har visas nu baserat på puff-data om SEO-data saknas.
 • Nyheter visas korrekt i blockyta 1 på de sidor som har denna yta.
 • Treklövern ser korrekt ut även om det är lite text i ett av fälten.
 • Tillgänglighetsverktyget för tabeller är nu aktiverat för alla sidtyper.
 • Video som ska spelas upp är nu bättre tillgänglighetsanpassade genom en beskrivande text.
 • Kontaktkort kan dras in och visas som block.
 • Kontaktkortet har nu rätt design.
 • Start-noden göms i sökresultat om sökningen sker inom en mikrosajt.
 • Länkar skrivs ut då besökaren väljer att skriva ut sidor.
 • Video via puffblocket fungerar nu på alla sidtyper.
 • Korrekta h-taggar visa på nyhetssidan.
 • Det är nu en tydligare skillnad i kalendern vad som är tidigare händelser och framtida händelser. Det går också att välja att bara se händelser 3, 6 och 12 månader tillbaka i tiden.
 • Tabeller som skapas av en redaktör kan nu enkelt göras om så att de uppfyller tillgänglighetskraven för webbplatsen. Tabellen får också samma utseende som övriga tabeller.
 • Det går att separera primära och sekundära kontakter i kontaktlisteblocket. De primära kontakterna kan också visa med en huvudrubrik.
 • Nyckelordsfiltret under sök finansiering är nu mer kompakt. 

 

Frågor?

Har du frågor om vår webbutveckling får du gärna kontakta oss. 

Hanna Fritzell

Webbansvarig

+46 8 473 30 70

hanna.fritzell@vinnova.se