Rapportera tillgänglighetsproblem

Vi på Vinnova arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten på vår webbplats så att alla ska kunna ta del av information från oss. Upplever du problem med att komma åt viss information så skicka gärna in en rapport till oss.

Rapport kring tillgänglighetsbrister

Beskriv på vilket sätt du inte kan ta del av informationen på vår webbplats.

Orsak till rapporteringen (frivilligt)

Ange gärna av vilken orsak du rapporterar.

Senast uppdaterad 23 november 2018   |   Statistik för sidan