Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rapport om viktiga förändringar inom internationell mobilitet för att svenskar ska kunna delta

Publicerad: 14 mars 2024

En ny rapport från Plattform för internationalisering (Plint) visar tydligt positiva effekter av så kallad internationell mobilitet. Men rapporten visar också att möjligheterna till finansiering för mobilitet behöver anpassas efter målgruppen. Allt färre söker sig till erbjudanden om att vistas i en organisation i annat land.

Det handlar om individrörlighet - möjligheten för individer att dela sin kunskap på arbetsplatser i andra länder för att under en period lära sig nytt och utveckla sin kompetens.

Kartläggningen har genomförts av Ramböll. Den redovisar vilken finansiering som studenter, doktorander, lärare, forskare och annan personal vid svenska lärosäten kan söka för att resa ut och studera, forska eller arbeta i ett annat land under en begränsad tid.

I rapporten konstaterar Ramboll att möjligheterna till kompetensutbyte i annat land fortfarande är goda och ger bra resultat. Men att det finns behov av en rad viktiga förändringar för att underlätta för svenska deltagare att fortsatt kunna söka sig utomlands. Exempelvis genom höjda ersättningsnivåer, förkortad vistelsetid, bidrag för gröna resor och möjlighet att blanda fysisk och virtuell mobilitet.

Individrörlighet som verktyg

Vinnova har under en längre tid sett behovet och de positiva effekterna av internationell mobilitet. I olika satsningar på individrörlighet erbjuds finansiering för individer att arbeta inom en organisation i annat land. Målet är att utveckla spetskompetens och bredda kunskap tillsammans med kolleger i samma sektor någon annanstans i världen.

- Internationell mobilitet är en nyckelfaktor för att säkerställa Sveriges fortsatta konkurrenskraft och attraktivitet som ledande forsknings- och innovationsland i en föränderlig värld säger Rémy Kolessar, ansvarig för internationellt samarbete hos Vinnova.

Rémy Kolessar porträtt_3.jpg

Rémy Kolessar, direktör för avdelningen Internationellt samarbete på Vinnova

Viktiga förändringar för ökad mobilitet

En tydlig slutsats i rapporten är att internationell mobilitet har en rad positiva effekter, inte enbart på individnivå utan även på organisations- och systemnivå.

Men efterdyningarna av pandemin, den ökade medvetenheten om miljö och klimat och globala oroligheter har medfört en minskad efterfrågan på mobilitet. För att möta den trenden har flera finansiärer hittat lösningar för att anpassa sina program och göra dem mer tillgängliga och flexibla.

Rapporten visar att dessa anpassningar behöver fortsätta i linje med de individuella behov som finns.

Olika aktörer som arbetar med mobilitet behöver också stärka sitt arbete med att kommunicera de fördelar och möjligheter som följer av internationell mobilitet.

Plints rapport om kartläggning av finansieringsmöjligheter för internationell mobilitet

Sammanställning över program 2024-03-01 (excelbilaga)

Individrörlighet med stöd från Vinnova

Se filmen om hjärtforskaren Maria Sakalaki som utvecklade sin kompetens inom AI på Stanford University. Ett exempel på individrörlighet med stöd från Vinnova.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Plint - en resurs för att hitta lösningar och utbyta kunskap

Plattform för internationalisering (Plint) är en samverkansplattform som ska underlätta svenska lärosätens arbete med internationalisering.

I samarbetet ingår de fem myndigheterna, Svenska Institutet (SI), Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova. Tillsammans representerar de områden som är kopplade till högre utbildning, forskning och innovation.

Plattform för internationalisering (Plint)

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 14 mars 2024

Statistik för sidan