Var med och påverka strategin för Sveriges deltagande i Horisont Europa

Publicerad: 9 juli 2020

Inför EU:s kommande ramprogram, Horisont Europa, har Vinnova tillsammans med Formas, Forte, Energimyndigheten, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i programmet. En viktig del i arbetet är att samla in synpunkter från svenska forsknings- och innovationsaktörer.

I uppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa ingår att analysera det svenska deltagandet i pågående och tidigare ramprogram. Analysen kommer att ligga till grund för vad som bör känneteckna ett värdefullt och strategiskt svenskt deltagande i Horisont Europa.

För att få ytterligare perspektiv kommer en insamling av synpunkter från svenska forsknings- och innovationsaktörervara en viktig del i processen. Alla aktörer kommer att få möjlighet att bidra till strategin. I mitten av augusti genomför Vinnova en enkätundersökning och den 29 september arrangerar alla forskningsfinansiärer tillsammans en digital hearing för att diskutera förslaget. Under hearingen kommer du som deltar att få ta del av de ambitioner, mål och åtgärder som finansiärerna har diskuterar inom uppdraget, det finns även möjlighet att dela sina synpunkter och tankar med alla aktörer som deltar på mötet. Håll utkik på Vinnovas webbplats för att ta del av den senaste informationen om enkäten och seminariet.

Myndigheterna som har tilldelats uppdraget och tar fram förslaget är Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova. Den 30 oktober i år lämnas förslaget in till Utbildningsdepartementet.

Enkätundersökningen kommer att publiceras på denna sida i mitten av augusti.

Frågor?

Karin Aase

Enhetschef

+46 8 473 31 17

Andra läste också

<p>Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och innovation med en budget på runt 80 miljarder euro.</p>

Senast uppdaterad 10 juli 2020

Statistik för sidan